Tampereen yrittäjien lausunto Raitiotiestä Tampereen Kaupungille.